نام دکتر نسیم
نام خانوادگی نادری
تخصص متخصص قلب و عروق فلوشیپ نارسائی قلب
آدرس محل کار مرکز قلب و عروق شهید رجائی